Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen zijn groepen waarvan de deelnemers eenzelfde problematiek delen. Deze groepen worden begeleid of voorgezeten door lotgenoten. Het gaat om betrekkelijk kleine groepen met zelden meer dan 15 deelnemers. Ervaringskennis en het leren van elkaars ervaringen nemen in het groepsproces een centrale plaats in.

Deze website richt zich op zelfhulpgroepen bij verslaving aan drank, drugs en gokken. Er zijn in Nederland nog vele groepen voor andere problematiek die gebruik maken van soortgelijke structuren en achterliggende filosofie.

De Minnesota behandeling is voortgekomen uit de ervaring die is opgedaan met de 12 stappen die door AA zijn geformuleerd. De 12 stappen methode is op wereldschaal de grootste en meest succesvolle benadering van verslavingsproblemen. In Nederland neemt de zelfhulp een relatief kleine plaats in. Van het bestaande zelfhulp aanbod is het 12 stappenmodel (en daarbinnen vooral de AA) het grootst. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van professionele zorg en zelfhulp de resultaten van beide verbetert.